Romanxe de Nossa Señora da Barca

Print Friendly, PDF & Email

Romanxe de Nossa Señora da Barca (Federico Garcia Lorca)

Seis Poemas Galegos (1935)

¡Ay ruada, ruada, ruada
da Virxen pequena
e a sua barca!

A virxen era pequena
e a súa coroa de prata.
Marelos os catro bois
que no seu carro a levaban.

Pompas de vidro traguían
a choiva pol-a montana.
Mortas e mortos de néboa
pol-as congostras chegaban.

Virxen, deixa a túa cariña
nos doce ollos das vacas
e leva sobr’o teu manto
as frores da amortallada!

Pol-a testa da Galicia
xa ven salaindo a i-alba.
A Virxen mira pra o mar
dend’a porta da súa casa.

¡Ay ruada, ruada, ruada
da Virxen pequena
e a sua barca!

Publicações relacionadas

A Máscara do Mal A Máscara do Mal (Bertold Brecht) Em minha parede há uma escultura de madeira...
Eu Eu (Paulo Leminski) eu quando olho nos olhos sei quando uma pessoa e...
Tengo Tengo (Nicolás Guillén) De Tengo Cuando me veo y t...
Mãe Mãe (Cora Coralina) Renovadora e reveladora do mundo A humanidade se renova...

Deixe uma resposta